SYARAT PENYERTAAN

A.  Pertandingan Inovasi Pendidikan

 1. Pertandingan ini terbuka kepada pensyarah, siswa guru, guru dan pelajar.
 2. Penyertaan adalah terbuka sama ada individu atau kumpulan. Jika secara kumpulan, setiap kumpulan tidak melebihi lima (5 orang).
 3. Sebarang projek atau bahan yang berunsur inovasi mesti ada kaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Projek yang dicalonkan mesti berkaitan dengan tema iDBOS18, inovasi pedagogi ke arah Revolusi Industri 4.0.
 4. Inovasi yang pernah menyertai sebarang pertandingan tidak layak untuk menyertai pertandingan ini.
 5. Permohonan untuk penyertaan hendaklah menggunakan borang yang disediakan.
 6. Demonstrasi projek/bahan sebenar perlu dipersembahkan oleh calon atau wakil kumpulan semasa sesi penilaian diadakan.
 7. Keputusan pengadil adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.
 8. Tarikh tutup penyerahan borang penyertaan secara atas talian adalah pada atau sebelum 5 JUN 2018.
 9. Peserta perlu menyediakan laporan projek lengkap mengikut format yang ditetapkan (Rujuk Lampiran A) untuk dipamerkan pada hari pertandingan.

B. Pertandingan Bicara Tuntas 2018

 1. Pertandingan ini terbuka kepada pensyarah IPG, guru-guru dan siswa pelajar.
 2. Pertandingan Bicara Tuntas Inovasi adalah secara individu.
 3. Peserta diberi masa selama tiga (3) minit untuk berkongsi idea inovasi dan menyampaikan idea tersebut kepada khalayak penonton dalam Bahasa Melayu secara sehala.
 4. Peserta juga perlu menyediakan slaid/video untuk ditayangkan semasa pembentangan dibuat.
 5. Idea bicara tuntas yang dipertandingkan mestilah berdasarkan inovasi yang telah dilaksanakan dan bersesuaian dengan tema pertandingan.
 6. Inovasi yang dipamerkan juga boleh digunakan untuk tujuan pertandingan.
 7. Cetusan idea mestilah daripada penjanaan idea sendiri dan bukan plagiat. Adaptasi penambahbaikan idea sedia ada boleh diterima pakai selagi aspek penambahbaikan tersebut merupakan faktor utama hasil kreativiti.
 8. Keperluan bahan untuk membangunkan idea atau persiapan sebelum hari pertandingan adalah tanggungjawab peserta.
 9. Pertandingan akan dinilai oleh panel yang dilantik oleh penganjur dalam kalangan pegawai/pensyarah agensi luar/berkecuali.
 10. Keputusan pertandingan adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.
 11. Tarikh tutup penyerahan borang penyertaan secara atas talian adalah pada atau sebelum 5 JUN 2018.
 12. Peserta perlu menyediakan laporan projek lengkap mengikut format yang ditetapkan (Rujuk Lampiran B) untuk dipamerkan pada hari pertandingan.
  [LIHAT MAKLUMAT LANJUT]

C. Syarat Penyertaan Pameran Blue Ocean Strategy (BOS) 2018

 1. Penyertaan dalam Pameran BOS 2018 adalah secara jemputan.
 2. Institusi yang mempunyai projek BOS dan berminat menyertai pameran ini boleh menghubungi pihak urusetia untuk maklumat lanjut.

Sebarang pertanyaan sila berhubung dengan:

Dr. Ahmad Sobri bin Shuib (Urusetia)
No Tel : 012-5865152
Emel : sobri@ipda.edu.my

Dr.Muhammad Nidzam bin Yaakob (Urusetia)
No Tel : 019-5525372
Emel : nidzam@ipda.edu.my

Dr. Amani binti Dahaman (Peserta Bicara Tuntas Inovasi)
No Tel : 019-4433708
Emel : amanidahaman@ipda.edu.my

Dr. Azizah bt. Sarkowi (Peserta Pertandingan Inovasi)
No. Tel: 012-7038528(HP)
Emel: azizahs@ipda.edu.my

 

KRITERIA PENILAIAN KREATIVITI DAN INOVASI

Kriteria penilaian ini adalah kriteria yang ditetapkan adalah seperti berikut:

 1. Kreativiti
  Inovasi yang dihasilkan adalah berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran.
 1. Kesignifikanan
  Terdapat bukti yang nyata inovasi dapat memberi faedah yang jelas kepada peningkatan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
 1. Kecekapan
  Terdapat bukti yang nyata inovasi dapat menyumbang kepada cara bekerja yang lebih  cekap, cepat, tepat dan mudah atau memperjelaskan suatu konsep dalam pengajaran dan pembelajaran.
 1. “Replicability”
  Terdapat bukti inovasi boleh digunapakai oleh pihak-pihak lain yang berkaitan secara terus atau dengan ubah suai mengikut keperluan.
 1. Keberkesanan kos
  Terdapat bukti nyata inovasi dapat meningkatkan produktivit, mempermudahkan atau memperjelaskan sesuatu konsep dalam pengajaran dan pembelajaran dengan kos yang sama atau lebih rendah.
 1. Potensi Pelaksanaan
  Terdapat bukti inovasi telah berjaya dilaksanakan sama ada secara penuh atau percubaan dan mencapai matlamat ianya diperkenalkan.

Muat turun [Lampiran A]